บริการด้านกฎหมาย


-รับปรึกษากฎหมายฟ้องร้องคดี (คดีอาญา, แพ่ง, อนุญาโตตุลาการ)

-รับบังคับคดี สืบทรัพย์ และบริการด้านนักสืบ

-รับทำบัญชีและปรึกษาด้านภาษี, วางแผนภาษี

-รับปรึกษาด้านการลงทุน-รับจดทะเบียนบริษัท

-รับจดสิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า ปกป้องลิขสิทธิ์

-รับบริการด้านวีซ่า-รับทำใบอนุญาตทำงาน

-รับทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

-รับทำพินัยกรรมThai Law Suit & International Consultant

THAI-PAT REAL ESTATE AND BUSINESS CO.,LTD.